Processo Canonico

Preghiera per la glorificazione di Mons. Farina in lingua polacca

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
SŁUGI BOŻEGO BISKUPA
FORTUNATO MARIA FARINA

Boże, Ojcze miłosierny, uwielbiamy Cię i
dziękujemy za dar biskupa Fortunato Maria Farina,
żywy obraz Chrystusa Dobrego Pasterza,
ofiarny i łagodny w służbie kościelnej,
budowniczy jedności we wspólnocie miasta.
Miłujący Eucharystię i oddany Dziewicy
Maryi, który dbała o pokój w rodzinach,
o kształcenie młodych ludzi,
a w szczególności o powołania kapłańskie i zakonne.
Prosimy CięBoże, otocz chwałą Twoją na ziemi
Twojegowiernego sługę Fortunato Maria Farina
i obdarz nas za jego wstawiennictwem,
łaską o którą Cię prosimy…
W imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym,
Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Foggia, 8 grudnia 2020

 

† Vincenzo Pelvi
Arcybiskup Metropolita Foggia-Bovino

Torna in alto